Bianca BIS

Pralina z delikatnym kremem o smaku kawy po wiedeńsku, oblana białą czekoladą