Klasztorna Soft

Delikatny czereśniowy ganache z dodatkiem belgijskiego klasztornego piwa w mlecznej czekoladzie